Baseina flīzes

Bases Porcelain

Akmens masas flīzes, Izmēri: 15x15; 30x30;15x60; 30x60; 60x60; 60x120
Piscinas pool Porcelain

Izmērs: 29,7x31,5; 31,5x59,7; 31,5x119,7; 31,5x31,5; 24,4x29,1; 24,4x38,8
Special Pieces Porcelain

Izmēri: 24,4x29,7; 29,7-r42; 29,7-r33; r42; r33; 75x75-r33-r42;
Mosaicos

Izmēri: 30x30 (2,5x2,5)
Ocean

Akmens masas flīzes. Izmērs: 15x15; 29,7x29,7
Itaca

Izmēri: 29,7x29,7; 29,7x59,7; 59,7x59,7; 32,5x59,7; 32,5x41,8
Base Klinker

Izmēri: 11,9x24,4; 19,5x19,5; 24,4x24,4; 32,5x32,5; 32,5x49,2
Piscinas pool Klinker

Izmēri: 33x49,2; 24,4x32,5; 24,4x32,5x8
Sports Pools